การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๒

การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๒

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๒เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๒ มีลาวเป็นประธานและมาเลเซียเป็นรองประธาน โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจา...
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓ มีลาวเป็นประธานและมาเลเซียเป็นรองประธาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้...